MSc students

I YEAR Students:

Abhilasha R. Jagtap
Abhinav Prakash
Abhishek Dwivedi
Alok Sharma
Anup Gurnani
Arjun Mitra
Aswini M.
Balagopal R.
Christelle Maria Lewis
Hanfia Rahman
Johny T. Koshy
Mahek Kirpalani
Parvathy Ramesh
Priyanka Parihar
Shivnekar Revati Vijay
Roshan Jayarajan
Rushikesh Pundlik Sewatkar

Email list : masters1@cbcs.ac.in  [Forwarded to all 1st year masters students]


II YEAR Students

Achint Sharma
Akansha
Ankit Maurya
Anurag
Michael Jackson
Chandan Kumar Srivastava
Diksha Gautam
Ishan Singhal
Lakshya Rawat
Nithin George
Priyanka Kumari
Sanchita Mohindru
Saumya Singh
Saurabh Ranjan
Shree Vallabha
Tripti Verma
Venkat Vinay
Vishwas

Email list : masters2@cbcs.ac.in  [Forwarded to all 2nd year masters students]

 

Comments are closed.